Header Ads

เปิดคำทำนาย โคราคะเทวี นางสงกรานต์ 2563 มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล

เปิดคำทำนาย โคราคะเทวี นางสงกรานต์ 2563 มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล


          เปิดคำทำนาย โคราคะเทวี นางสงกรานต์ 2563 มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย


          วันที่ 7 เมษายน 2563 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2563 มีรายละเอียดดังนี้

          ปีนี้ปีชวด (เทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ) โทศก จุลศักราช 1382 ทางจันทรคติ เป็น อธิกวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน วันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันจันทร์แรม 6 ค่ำ เดือน 5 เวลา 20 นาฬิกา 48 นาที

โคราคะเทวี

ภาพจาก ไบรท์ ทีวี
          นางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน พระหัตถ์ขวาทรงธนหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 09 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที เปลี่ยนจุลศักราช ใหม่ เป็น 1382 ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็น ธงชัย, วันอาทิตย์ เป็น อธิบดี, วันพุธ เป็น อุบาทว์, วันอังคาร เป็น โลกาวินาศ

          ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 250 ห่า นาคให้น้ำ 1 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 นี้ สืบเนื่องจากโควิด 19 ทำให้ต้องมีการหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน นี้ พร้อมกับเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ออกไป เพื่อป้องกันการรวมตัวกันของประชาชน ไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายไปไกลกว่านี้ จนส่งผลเสียทั้งประเทศ แต่ประชาชนสามารถปฏิบัติสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายในครอบครัวได้ เช่น สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และปฏิบัติการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดไม่มีความคิดเห็น