Header Ads

4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรน่า’

4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรน่า’
จากที่กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 รายใหม่เพิ่มอีก 6 ราย เป็นชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยเมื่อสัปดาห์ก่อน ติดเชื้อภายในครอบครัวถึง 5 ราย เป็นครั้งแรกที่พบการติดเชื้อในครอบครัวสำหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่แออัด ไม่ควรใช้ของส่วนตัว
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรน่า’ © By Nation TV 4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรน่า’ 4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรน่า’ © By Nation TV 4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัส ‘โคโรน่า’
ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง แต่หากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยต้องลดการเดินทางไปในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หรือถ้าจำเป็น
ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและต้องใส่ให้ถูกวิธี รวมทั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม ให้ใช้หน้ากากป้องกันโรคหรือกระดาษทิชชูหรือต้นแขนด้านใน ปิดปากและจมูก ทิ้งหน้ากากหรือกระดาษทิชชู
ลงในถังขยะที่มีฝาปิด ทั้งนี้ ประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถติดตามข้อมูลได้จาก เว็บไซต์กรมควบคุมโรคและคลิกเข้าไปที่ "อู่ฮั่น" https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422"


ไม่มีความคิดเห็น