ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Pro DC 2019 ตัวเต็ม เวอร์ชั่นล่าสุด 513 MB | One2Up Mediafire |

Adobe Acrobat Pro DC เป็นซอฟต์แวร์ของอะโดบีซิสเต็มส์ ในการจัดการไฟล์ในลักษณะพีดีเอฟ (PDF) โดยจะถูกกล่าวถึงในสองลักษณะคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านไฟล์พีดีเอฟ ที่เรียกว่า แอโครแบตรีดเดอร์ (Acrobat Reader) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากทางเว็บของอะโดบี และอีกตัวคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขไฟล์พีดีเอฟ ที่มีหลายรุ่นเช่น แอโครแบตโพรเฟชชันนอล (Acrobat Professional) และ แอโครแบต 3D (Acrobat 3D) ในปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ รุ่น 9.0 โดยรุ่นเหล่านี้ สามารถให้ผู้ใช้สร้างไฟล์พีดีเอฟจากเอกสารต่างๆ ได้รวมถึงใน ไมโครซอฟท์ เวิร์ด หรือ ออโตแคด หรือสร้างผ่านคำสั่งพิมพ์ผ่านไดรเวอร์ของแอโครแบตได้
Features of Adobe Acrobat Pro DC
Edit PDF files
With Adobe Acrobat Pro DC, you can make minor edits to text and images right in your PDF file without requiring the original document or graphic.
• Edit text in a PDF. Fix a typo, change a font, or add a paragraph to your PDF as easily as you do in other applications using a new point-and-click interface.
• Edit images in a PDF. Resize, replace, and adjust images in your PDF with no need to track down the original file or graphic.
Export from PDF files
Reduce the time you spend retyping information stuck in PDF files. Convert PDF files to editable Microsoft Office documents. And save fonts, formatting, and effort.
• Convert PDF files to Word. Save your PDF as a Microsoft Word document and take your fonts, formatting, and layouts with you.
• Convert PDF files to Excel. Turn your PDF or just part of it into an editable Excel spreadsheet you can use for data analysis right away.
• Convert PDF files to PowerPoint. Get a head start on new projects by saving a PDF file as a fully editable PowerPoint presentation.
Create PDF files
Stop worrying about whether the files you send will look right on other people’s screens. Turn documents into PDF files anyone can reliably view with free Adobe Reader.
• Convert Word, Excel, or PowerPoint to PDF. Right from your Office application in Windows, you can create PDFs, start a shared review, restrict PDF edits, and more.
• Print to PDF. Convert files to PDF from virtually any application that prints simply by selecting Adobe PDF as your printer.
• Scan to PDF. When you need to turn a paper document or form into a digital file, just scan it to create a searchable PDF file you can edit.
• Convert HTML pages to PDF. Save web pages as PDF files to archive web content, review the pages offline, or print them more reliably.
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10/8.1/8/7
System type : x86/x64
ขนาด : 518 MB
นามสกุลไฟล์ : rar
Update : 13/6/2019
Version : 2019.012.20035
Activator : ไม่ต้องใช้
อัพโหลดโดย : Admin-aXeload