Header Ads

เผย 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทยปี 63

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563 ว่า จากการสำรวจกระแสความสนใจของคนไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบกับหลักวิชาการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563 ได้แก่
1.ความเครียดหรือซึมเศร้า โดยปี 2562 พบว่า ทุก 1 ชั่วโมง มีคนพยายามฆ่าตัวตาย 6 ราย กลุ่มเด็กและเยาวชนฆ่าตัวตายสำเร็จปีละ 300 ราย สาเหตุที่วัยรุ่นเครียดอันดับหนึ่งมาจากความสัมพันธ์โดยเฉพาะครอบครัว เพื่อน หน้าที่การงาน และช่วงเวลาที่วัยรุ่นโพสต์ข้อความอยากฆ่าตัวตายมากที่สุดในสื่อทวิตเตอร์คือ วันอังคาร 4 ทุ่ม และ วันศุกร์ 1 ทุ่ม หากมีคนเข้าไปรับฟังอย่างตั้งใจจะช่วยลดอัตราการคิดสั้นได้ 50% 2.ภัยคุกคามออนไลน์ โดยพบเยาวชนไทยใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 10-12 ชั่วโมงต่อวัน ปี 2562 พบเด็ก 31% เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ 3.กลัวท้องมากกว่าติดโรค โดยพบอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นลดลง แต่อัตราการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 3 เท่า 4.E-Sport เป็น 1 ใน 5 อาชีพในฝันของเด็กไทย ทั้งมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเกมและพนันออนไลน์ 5.ชีวิตบนท้องถนน พบคนไทยใช้หมวกนิรภัยไม่ถึง 50% โดยเฉพาะเด็กเล็กไม่สวมหมวกนิรภัย 92%
ดร.สุปรีดากล่าวต่อว่า 6.พฤติกรรมการกิน โดย 3 อันดับการเสียชีวิตของคนไทยมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด มีสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน 7.กัญชาเมื่อเป็นยารักษาโรค ซึ่งได้รับอนุญาตใช้ทางการแพทย์ 4 โรค ขณะที่โลกออนไลน์ระบุสรรพคุณการรักษาโรคของกัญชาไปไกลมากกว่าที่รับรอง 8.ข่าวปลอมด้านสุขภาพ หรือ Fake News 9.ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเกิดขึ้นเดือน ม.ค.-มี.ค. และ 10.ขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน พบคนไทยผลิตขยะอาหารเฉลี่ยปีละ 254 กิโลกรัม.

ไม่มีความคิดเห็น